SIFO: Livsopphold ved startlån

Evaluering og oppfølging av SIFOs referansebudsjett, utarbeidet av Statens institutt for forbruksforskning (2012).

Statens Institutt for forbruksforskning gjennomførte i 2011 en utredning på oppdrag fra Husbanken der bruken av SIFOs referansebudsjett blir vurdert i forbindelse med tildeling av startlån.

I del 1 av prosjektet blir det konstatert at referansebudsjettet beregner for høye livsoppholdsutgifter til å egne seg som en nedre grense, og at det i mange situasjoner er forsvarlig å gi startlån til personer med et lavere livsopphold. Det blir derfor foreslått at det innføres en ny nedre grense for livsopphold basert på en såkalt 5-årsstandard.

I del 2 blir anbefalingene prøvd ut og diskutert med saksbehandlere i 7 kommuner fordelt over landet (Alta, Asker, Bergen, Hamar, Oslo, Raufoss og Sandefjord). Andre del av prosjektet støtter opp under de foreløpige anbefalingene fra første del og har fungert som en god kvalitetssikring av de resonnementene som ligger i del 1.

Som hovedkonklusjon gis det følgende anbefalinger:
• Husbanken innfører den foreslåtte 5-årsstandarden som nedre grense for startlån
• Husbanken implementer muligheter for det foreslåtte «trafikklyssystemet» i sin livsoppholdkalkulator
• Husbanken bruker referansebudsjettet og 5-årsstandarden i sin helhet i sin kalkulator
• Beregningene av stordriftseffekter er de samme i 5-årsstandarden som i referansebudsjettet. Endringer i beregningsgrunnlag og prinsipper for beregning av stordriftseffekter i referansebudsjettet gjennomføres også i 5-årsstandarden
(Kilde: Del 2)

Les mer om prosjektet på Husbankens FoU-sider.


Livsopphold ved startlån - en evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av startlån

Livsopphold ved startlån
En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av startlån

Elling Borgeraas, Ragnhild Brusdal
Oppdragsrapport nr. 1-2012
Statens institutt for forbruksforskning, 2012

Utarbeidet med FOU-midler fra Husbanken


Livsopphold ved startlån
En praktisk oppfølging


Elling Borgeraas, Ragnhild Brusdal
Oppdragsrapport nr. 4-2012
Statens institutt for forbruksforskning, 2012

Utarbeidet med FOU-midler fra Husbanken