Fafo: Kunnskap om fattigdom i Norge

En oppsummering av eksisterende forskning og statistikk om fattigdom i Norge, utarbeidet av Fafo (2011).

I denne rapporten presenteres en kunnskapsoversikt over den norske fattigdommen. Hva er fattigdom, hvordan kan fattigdom måles, hvor omfattende er fattigdomsproblemet og hvilke grupper har størst fattigdomsrisiko?

Fattigdom er et tema som skaper sterkt engasjement - i både offentligheten og de politiske miljøene - og rapporten gir derfor også en oversikt over hvordan norske politiske partier forholder seg til temaet og hvilke virkemidler som er ment å demme opp for fattigdom.

Rapporten bygger på allerede eksisterende statistisk informasjon om fenomenet, hovedsakelig hentet fra Statistisk sentralbyrå. (Kilde: rapporten)