Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk

Samfunnsregnskap basert på konstruerte klienthistorier, utarbeidet på oppdrag fra Husbanken av NIBR (2011).

Basert på seks konstruerte klienthistorier, hver med to ulike forløp, beregnes kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av økt boligsosial innsats i kommunene Fræna og Porsgrunn.

Formålet med rapporten er å vise et opplegg for hvordan slike beregninger kan foretas og peke på forskjeller mellom kommunal- og samfunnsøkonomiske beregninger.