Hvordan målene ble nådd

Hovedlinjer og erfaringer i norsk boligpolitikk.

Temahefte med bl.a. oversikt over de større linjer, erfaringer og resultater i norsk boligutvikling, samt en "boligpolitisk kalender" med sentrale perioder, personer, dokumenter og hendelser i norsk boligpolitikk etter krigen.

Heftet har flere formål:

  • en erfaringsoppsummering
  • en oversikt over sentrale elementer i norsk boligpolitikk
  • å sette boligpolitikken i sammenheng med andre faktorer og forhold som
    har hatt betydning for boligutviklingen i Norge
  • vurdere virkningene av boligpolitikken
  • et bidrag i den løpende debatten om norsk boligpolitikk
  • bakgrunn for norske bidrag i den internasjonale boligutvikling
  • ideer og hypoteser for videre forskning og utredning