NIBR: Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?

Notat utarbeidet av NIBR på oppdrag fra Husbanken (2012).

Temaet for dette notatet er mulig sammenheng mellom myndighetsbestemte kvalitetskrav til boliger, byggekostnader, fortjeneste, boligpriser og boligtilbud.

Særlig i de store byene har det vært sterk vekst i boligprisene de siste årene. Det er likevel ikke blitt bygget tilstrekkelig nok nye boliger til å opprettholde boligdekningen. Hvilken betydning har nye myndighetsbestemte kvalitetskrav for at denne situasjonen er oppstått?

NIBR stiller spørsmålet om løsningen på boligproblemet ligger i å redusere kvalitetskravene. Rapporten viser at merkostnadene knyttet til de nyeste kvalitetskravene vil ha størst konsekvenser for de aller minste leilighetene som ligger sentralt i de største byene.