Globalisering og boligpolitikk

Rapport som viser sammenhenger mellom økende globalisering og den norske boligpolitikken og boligmarkedet, utarbeidet av NIBR (2011).

Gjennom tre forskjellige bidrag belyser denne  rapporten hvordan nasjonal og kommunal boligpolitikk og forhold i boligmarkedet blir på virket av globalisering. EØS-avtalen legger føringer for politikken og åpner for fri arbeidsinnvandring.

Hvordan betingelsene i boligmarkedet og offentlige ordninger er tilpasset denne gruppen undersøkes. Innvandrere selv inngår i transnasjonale nettverk og noen praktiserer dobbelt bosetting. Forskjellige insitamenter og praksiser belyses.
(Kilde: rapporten)