NOVA: Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked

Rapport om arbeidsinnvandreres etablering på det norske boligmarkedet, utarbeidet av NOVA (2012).

Tema for denne studien har vært de senere årenes økte tilflytting av utenlandsk arbeidskraft til Norge, og denne arbeidsinnvandringens betydning for det norske boligmarkedet. På bakgrunn av at arbeidsinnvandrernes opphold i Norge ofte er midlertidig, har forfatterne vært spesielt opptatt av den økte arbeidsinnvandringens betydning for leiemarkedet.

Sentrale problemstillinger for studiens analyser har vært å undersøke i hvilken grad det norske boligmarkedet er strukturelt innrettet med hensyn til å møte den økte arbeidsinnvandringen, hva som ligger til grunn for arbeidsinnvandrernes ulike strategier på boligmarkedet og hvilke konsekvenser økt tilflytting av utenlandsk arbeidskraft kan ha på lokale boligmarked og kommunenes bruk av boligsosiale virkemidler.
(Kilde: rapporten)