Kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet

Oversikt strukturert etter kunnskap om boligmarkedet, sosial boligpolitikk, målgruppenes ønsker, behov og utfordringer, tiltak og virkemidler - og Norge i et komparativt perspektiv. Utarbeidet med kompetansetilskudd av Rambøll (2010).

Rapporten baserer seg på forskning som har funnet sted i tidsrommet fra 2004 til 2010, og bygger videre på foregående kunnskapsoversikt fra 2004. Kunnskapsoversikten har også som formål å identifisere hvor behovet for videre forskning er aller størst.

Kunnskapsoversikten er gjennomført ved hjelp av systematiske litteratursøk og -analyser, kvalitative intervjuer med sentrale forskere og seminarvirksomhet.

Husbankens refleksjonsnotat har vært et viktig dokument for Rambøll som har bidratt til å beramme oppdraget. I det følgende presenteres sentrale funn fra kunnskapsoversikten. Deretter presenteres en kort systematisering av kunnskapen der det skisseres behov for ny kunnskap.Relatert publikasjon: 
Forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet - en kunnskapsoversikt / NOVA (2004)