Boligmarked og boligpolitikk

Antologi om norsk boligpolitikk, boligutvikling og virkemidler. Utgitt på Akademika forlag (2012).

"Et velfungerende marked" framstår som et mantra i norsk boligpolitikk. 14 vitenskapelige artikler utfordrer dette.

Bokens utgangspunkt er markedsdreiningen i boligpolitikken. Her diskuteres boligprisdannelse og boligmarkedenes utvikling og nødvendigheten av å forstå boligmarkedet som sammensatt av flere delmarkeder. Boken diskuterer også nybyggingspolitikken og viser hvordan tidligere tiders aktive utbyggingspolitikk er erstattet av styring gjennom regelverk. Flere av artiklene ser på konsekvensene av den norske boligpolitikkens sterke fokus på markedet som produksjons- og fordelingsmekanisme. Forfatterne følger ulike politikkinitiativ rettet mot hushold og individer i vanskelige situasjoner og ulike opprustningsprogrammer for utsatte boligområder.

Boken viser sammenhengen mellom markedets funksjonsmåte, nybygging og den sosiale boligpolitikken. Den er skrevet for forskere, studenter, boligbyggere, politikere, planleggere og politikkutviklere. (Kilde: boken)

Se innholdsoversikt og bidragsytere.

Boligmarked og boligpolitikk

 
Boligmarked og boligpolitikk

Berit Nordahl (red.)
ISBN 978-82-321-0036-1
Akademika forlag, 2012

Boken er til utlån i biblioteket.