NIBR: Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging?

Rapport om boligbyggingen de siste ti årene, utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning (2011).

Til tross for høye boligpriser og sterk befolkningsvekst har boligbyggingen på slutten av 2000-tallet vært lav. På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har NIBR vurdert hvordan bl.a. boligpriser og befolkningsvekst har påvirket boligbyggingen de siste ti årene.

Spesielt i storbyene har etterspørselen på boliger ikke vært dekket. Lav omsetning og regulering av tomter er noe av forklaringen, samt lang saksbehandlingstid i kommunene og kvalitetskrav på boliger. Byggekostnadene har også økt de siste årene. NIBR forklarer dette med bl.a. økte arbeidskostnader og redusert produktivitet i byggenæringen.

I rapporten undersøkes konjunkturutviklingens og finanskrisens betydning, samtidig som man diskuterer ulike forklaringer på tilbudssiden, som endringer i institusjonelle forhold, kommunenes rolle i utbyggingspolitikken, utbyggernes egen atferd og strukturelle trekk ved byggenæringen.