NIBR: Boligbygging med sosial profil

Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken. Notat utarbeidet av NIBR (2012).

Dette prosjektet handler om muligheter for å få til en mer sosial profil i nye boligprosjekter.

Rapporten presenterer og diskuterer modeller som framskaffer en viss andel rimelige boliger i nybyggingsprosjekter gjennom å kombinere bidrag fra utbyggere i forbindelse med reguleringsprosessen med individuelle statlige låne- og støtteordninger. Notatet presenterer hvordan slike modeller for ”Inclusionary Housing” fungerer i England og drøfter mulighetene for å anvende liknende modeller i Norge.