Husbanken: Bolig på dagsorden i nord

Rapport fra Husbankens samling for partnerskapskommuner i Tromsø 2012.

Rundt 30 representanter for politisk og administrativ ledelse fra Nord-Norges største kommuner møttes i Tromsø i mars 2012 for å diskutere boligpolitiske problemstillinger i Husbankens regi.

Kommunene Alta, Sør-Varanger, Hammerfest, Tromsø, Harstad, Narvik, Bodø og Rana deltar alle i Husbankens kommunesatsing i nord fordi det er disse nordnorske kommunene som har de største boligpolitiske utfordringene.

Husbanken ønsker at kommunene skal lære av hverandre. Personer på ulike nivå i satsingskommunene var på forhånd utfordret til å holde innlegg om hvordan de jobber med forankring av sin boligpolitikk politisk og administrativt.