Norut: En analyse av boligmarkedet i Hardangerkommunene

Rapport om boligmarkedsutvikling i syv kommuner i Hardanger, utarbeidet av Norut Alta (2012).

Denne rapporten gir en analyse av boligmarkedet i Hardangerkommunene Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Kvam og Jondal. Rapporten tar for seg boligmarkedsutviklingen i kommunene over tid og ser dette i sammenheng med endringer i folketallet og næringsliv.

Kommunene har møtt boligmarkedsutfordringer på ulike måter, men har også samarbeidet tett gjennom tilflyttingsprosjektet «Flytt til Hardanger» og prøvd ut forskjellige tiltak og virkemiddelordninger. For å tilrettelegge for et godt fungerende boligmarked har Hardangerkommunene inngått samarbeid med private utbyggingsaktører i boligplanleggingen og forsyningen. Analyser og sammenligninger gjøres til slutt på tvers av kommunene for å få fram fellestrekk og ulikheter, og hvordan forskjellige løsninger får ulike resultat i kommunene.
(Kilde: rapporten)


Som en forlengelse av rapporten ble det avholdt en konferanse som en del av kommunenes arbeid med boligsosiale handlingsplaner og den regionale planen.
Les mer om konferansen under.