Tromsø: Kvamstykket barnehage

Rapport om planlegging og rehabilitering av barnehage, utarbeidet av Tromsø kommune (2012).

I 2007 startet Tromsø kommune planlegging for rehabilitering av Kvamstykket barnehage. Det ble foretatt en helhetlig vurdering av rehabiliteringskostander, driftskostnader og utvikling av barnetall på Tromøya. Da saken ble lagd frem til kommunestyret, ble det konkludert med at barnehagen skulle rives og bygges ut med to ekstra baser. Passivhusstandard, tilrettelegging for funksjonshemmede og god arkitektonisk utforming var målene.

Barnehagen sto ferdig i 2012 med offisiell åpning 10.10.12 og inngår i programmet Framtidens byer 2008-2014.

Les mer om prosjektet på Framtidens byer.

Kvamstykket barnehage

Kvamstykket barnehage

Tromsø kommune, 2012

Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken