Husbankens årsmelding 2010

Dette husker vi fra 2010

Husbankens årsmelding 2010 Dette ble året etter finanskrisen. Likevel fikk rekordmange vanskeligstilte bolig ved hjelp  av kommunenes formidling av tilskudd, bostøtte og startlån fra Husbanken. En administrerende direktør gikk og en annen kom.

Her er kortversjonen av Husbankens årsmelding 2010.