2. Bolig og kontrakt

2.1 Finansiering av boligen


Du må sette opp en finansieringsplan for prosjektet, fordelt på finansiering av startlån og behovet for tilskudd/bostøtte. Du sender en søknad om bostøtte når du vet hva de endelige bokostnadene er.

2.2 Kontrakt ved kjøp av bolig

Når du skal kjøpe bolig kan denne standardkontrakten benyttes

2.2.1 Godkjenning av statsforvalteren når det er oppnevnt verge

Det er krav til godkjenning fra statsforvalteren når det gjelder kjøpekontrakt og pantsettelse av boliger, når det er oppnevnt verge.

Relevant nettside med søknadsskjemaer er vergemal.no

2.3 Søk Husbanken/kommunen om utbetaling

Når kontrakt foreligger og overtagelsesdato er fastsatt, må du søke om utbetaling av lån og tilskudd.

Gå til neste kapittel C. Eksempler og referanser

Gå til innholdsfortegnelsen