Eksempler og referanser

Romstølen Borettslag, Arendal

 

 • Kommunen oppfører og selger til Romstølen Borettslaget når prosjektet er ferdig.
 • Ferdigstilles i mars 2016.
 • Ni unge voksne funksjonshemmede vil selv eie borettslaget.
 • Bygges i etablert boligområde med kort avstand til en rekke fasiliteter.
 • Hver leilighet på 62 kvm har to soverom, stue, kjøkken, bad og bod.
 • Romslig fellesområde og døgnbase som kommunen skal leie tilbake av borettslaget.
 • Totalt 1.000 kvm bygg med passivhus standard og full universell utforming.
 • Finansiering:
  • Grunnlån
  • Investeringstilskudd
  • Momskompensasjon
 • Av kjøpesummen blir cirka ¾ fellesgjeld og ¼ egenfinansiering (egenkapital eller startlån).
 • Byggherre: Arendal Eiendom KF (Arendal kommune)
 • Entreprenør: BRG AS
 • Arkitekt: Rambøll

Hjertebakken borettslag, Nesoddtangen

 • Foreldreinitiert borettslag som eies av de åtte unge beboerne med lettere bistandsbehov.
 • Ferdigstilt: 2011
 • Beliggenhet: Nærhet til offentlig kommunikasjon, gangavstand til butikk, voksenopplæring og arbeid
 • Boligene er fordelt på to tomannsboliger og en firemannsbolig.
 • Størrelse: boligene er på 54 m², inneholder: stue, kjøkken, bad, entre soverom og bod
 • Felleshus inkl. fellesareal og personalbase: 72 m²
 • Finansiering:
  • Grunnlån
  • Etableringstilskudd til den enkelte beboer
 • Kommunen betaler husleie for personalbasen.
 • Byggherre: Hjertebakken borettslag

Sognsveien 66 borettslag, Oslo

 • Innpassing av borettslag i et større boligprosjekt i samarbeid med utbygger
 • Ferdigstilt: 2010
 • Borettslaget eies av beboerne, og utgjør et sameie med resten av bygget.
 • Antall boliger: seks, pluss en bolig gjort om til fellesareal og base
 • Størrelse: to-roms leiligheter på 43 m²
 • Finansiering:
  • Grunnlån
  • Etableringstilskudd til den enkelte beboer.
 • Utbygger: PEAB prosjekt

Torneby Sameie, Grønnbakkveien 20, Årnes

 

 • Foreldreinitiert sameie som består av ni leiligheter, hvorav en er fellesrom.
 • Ferdigstilt: 2008
 • Leilighetene er på 64 m², bestående av gang, stue, kjøkken, soverom, bad og kombinert bod og gjesterom.
 • Tomt: kjøpte av kommunen til markedspris
 • Finansiering:
  • Grunnlån til den enkelte beboer
  • Etableringstilskudd til den enkelte beboer
  • Beliggenhet: ca 800 meter fra Årnes sentrum, gangavstand. Ingen bussforbindelse.
  • Byggherre: Torneby Sameie

 Rotnesbeitet borettslag, Nittedal

 • Kommunen har stått so m byggherre for åtte av i alt 28 boliger. De øvrige 20 har hatt en annen byggherre.
 • Ferdigstilt: 2013
 • Borettslaget eies av beboere og kommunen i fellesskap. Borettslaget utgjør et sameie med de øvrige boligene i prosjektet.
 • Syv av boligene eies av ungdommer med særskilte behov og den åttende av kommunen som benyttes som personalbase og fellesareal med mulighet for ulike aktiviteter.
 • Tre av boligene er på 50 m², de fire andre varierer mellom 52-57 m²
 • Finansiering:
  • Startlån
  • Investeringstilskudd
 • Byggherre: Nittedal kommune
 • Arkitekt: Felix Arkitekter AS (ARK)

Myrullvegen borettslag, Haugesund

 • Foreldreinitiert borettslag som eies av de syv unge beboerne med lettere bistandsbehov, og Haugesund kommune i fellesskap
 • Ferdigstilt: 2014
 • Borettslaget består av 10 leiligheter, pluss en personalbase. Haugesund kommune eier tre av leilighetene og syv ungdommer eier de andre. Borettslaget har store uteområder.
 • Leilighetene er på ca 77 m², bestående av kjøkken, stue, to soverom, vaskerom og bad. I tillegg hører det med en bod.
 • Beliggenhet: Gangavstand til butikk og bydelshus hvor det også er helsesenter. Gode offentlige kommunikasjoner og kort vei til turområder.
 • Byggherre: Myrullvegen borettslag.
 • Totalentreprenør: Garvik Prosjekt AS.
 • Arkitekt: Garvik Prosjekt AS
 • Finansiering:
  • Gratis tomt fra kommunen.
  • Grunnlån
  • 1,4 millioner kroner i etableringstilskudd fordelt på de syv ungdommene
  • Startlån til den enkelte for å dekke egenkapitalen/innskuddet

Referanser

På veiviseren.no finner dere Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

HB 8.E.12 Dialogverktøy for planlegging og vurdering av samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger kan lastes ned fra denne siden.

Ni personer med utviklingshemming viser «VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG» Utgitt av Husbanken og NFU, forfattere; Bitten Munthe-Kaas og Lillian G. Rasmussen, 2009

Gå til kapittel Definisjoner og begreper 

Gå til innholdsfortegnelsen