1. Planlegging fortsetter

1.7 Tomt

Det kan være vanskelig å finne en tomt som er egnet til formålet. Dette gjelder spesielt i de større byene og i pressområder.

Det er mest vanlig å finne en tomt i det private markedet, for eksempel gjennom å avertere i lokalpressen. Noen kommuner har tomter for salg. Feste av privat eller kommunal tomt kan være en annen mulighet. Den enkelte kommunes tomtepolitikk vil variere. Ta derfor kontakt med kommunen for mer informasjon.

1.7.1 Alternativ til tomt

Et alternativ til å finne en tomt kan være at dere kjøper dere inn i et privat boligprosjekt som er under planlegging. Er dere tidlig nok ute, vil det være mulig å innpasse boligene i samarbeid med utbygger. Se eksempelprosjekt Rotnesbeitet i Nittedal og Sognsveien i Oslo.

1.8 Prosjektbeskrivelse for boligene

Oppsummer planer og ideer i en prosjektbeskrivelse før dere engasjerer arkitekt eller prosjektleder. Planen bør inneholde antall boliger, størrelse på boligene, eventuelle behov for fellesareal, krav til universell utforming og energiløsninger. Lag gjerne noen skisser for å visualisere hva dere ser for dere. Få med når dere ønsker oppstart for byggearbeidene og når boligene skal være ferdige. Ta med prosjektbeskrivelsen i møter med arkitekt, entreprenør eller husleverandør. På den måten er dere bedre forberedt og får utnyttet et eventuelt tilskudd til prosjektering på en bedre måte. Bruk gjerne Husbankens Dialogverktøy.

Last ned HB 8.S.32.2 Dialogverktøy funksjonsnedsettelse

 

Gå til neste kapittel 2. Bolig og kontrakt

Gå til innholdsfortegnelsen