2. Bolig og kontrakt

2.3 Kontrakter (jf. bustadoppføringslova)

2.3.1 Standard kontrakter for bygging

Standardkontraktene for bygging av bolig er utarbeidet av representanter fra byggebransjen og forbrukermyndighetene. Dette sikrer at kontraktene er balanserte og at alle vilkår er minst like gunstige for dere som vilkårene i bustadoppføringslova. Kontraktene gjelder ikke arbeid som blir utført etter at boligene er overtatt.

  • Byggblankett 3425: Kontrakt om planlegging og bygging av selveierbolig (kataloghus/typehus) som skal settes opp på deres tomt. Brukes ved såkalt totalentreprise.
  • Byggblankett 3426A/3426B: Kontrakt om utførelse av arbeidet i forbindelse med bygging av selveierbolig som skal settes opp på deres tomt. Brukes ved delentrepriser.

Kontrakten kan kjøpes på standard.no 

2.3.2 Kontrakter ved kjøp fra utbygger

Ved kjøp av boliger bruker dere en av disse standardkontraktene:

  • Byggblankett 3427: Kontrakt om rett til tomt med selveierbolig/andel i borettslag som ikke er fullført. Brukes når dere ikke eier tomten og dere underskriver kontrakten før entreprenøren har fullført arbeidet.
  • Byggblankett 3428: Kontrakt om kjøp av ny bolig og rett til tomt fra en utbygger når kontrakten underskrives etter at entreprenøren har fullført arbeidet. Merk: Denne avtalen omfattes av avhendingslova.

Kontrakten kan kjøpes på standard.no 

2.3.2.1 Godkjenning av statsforvalteren når det er oppnevnt verge

Det er krav til godkjenning fra statsforvalteren når det gjelder kjøpekontrakt og pantsettelse av boligen, når det er oppnevnt verge.

Relevant nettside med søknadsskjemaer er www.vergemal.no

2.3.3 Utleie av eventuelle personalareal til kommunen

I noen boligprosjekter er det aktuelt at en del av bygget er avsatt til personalareal. I slike tilfeller må det utarbeides en skriftlig leiekontrakt med kommunen. Den skal blant annet inneholde pris, utforming, hvilke rom som leies, tidsaspekt for leieavtalen og hvordan en eventuell oppsigelse skal håndteres.

 

Gå til neste kapittel 3. Bygging

Gå til innholdsfortegnelsen