2. Bolig og kontrakt (jf. plan- og bygningsloven)

2.1 Prosjektleder, arkitekt og utbygger

For gjennomføring av prosjektering og bygging av boligene bør dere søke bistand fra profesjonelle aktører.

Prosjektledelse og prosjektering av boligene er tjenester dere kan kjøpe fra et boligbyggelag, konsulentfirma, rådgivende ingeniører eller et arkitektfirma.

En boligprodusent eller utbygger kan ha totalentreprise på prosjektet og stå for både prosjektering, prosjektledelse og bygging av boligene.

2.1.1 Prosjektleder

Engasjerer dere en prosjektleder, må kostnader for dette arbeide avtales på forhånd.

Prosjektlederen kan
 • utarbeide tegninger (hvis det ikke gjøres av arkitekt)
 • være ansvarlig prosjekterende
 • være ansvarlig søker
 • være ansvarlig for meldinger og søknader i tiltaket
 • sende ut anbud, og eventuelt i samarbeid med dere, beregne prosjektkostnader
 • følge opp byggeprosessen
 • være med på ettårs befaring

2.1.2 Arkitekt

Engasjerer dere arkitekt, må dere inngå avtale om hvilke typer tegninger som skal utarbeides.

Avtalen underskrives av dere og arkitekten. Arkitekten kan utarbeide

 • skissetegninger for videre utarbeidelse av byggemeldingstegninger til søknader om byggetillatelse og lån
 • byggetegninger til bruk ved utsendelse av anbud/innhenting av pris
 • detaljerte byggetegninger
 • utomhusplan og situasjonsplan

Noen kommuner har tilbud om arkitekthjelp for utarbeidelse av skisseforslag i slike boligprosjekter.

2.1.3 Boligprodusent/utbygger

Dere bør velge boligprodusent/utbygger som er medlem i en av bransjeforeningene i Boligtvistnemnda, disse er:

 • Boligprodusentenes Forening
 • Norges Byggmesterforbund (NBMF)
 • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)

Medlemskapet sikrer dere adgang til bruk av Boligtvistnemnda om det skulle oppstå en tvist som ikke lar seg løse mellom dere og boligprodusent/utbygger alene.
Les mer på Forbrukerrådet.no

 

Gå til neste kapittel 2.2 Boligen

Gå til innholdsfortegnelsen