Etterkontroll av inntekt og formue

Husbanken kontrollerer at det er brukt riktig inntekt og formue i beregningen av bostøtte i tidligere år.

Vi innhenter da siste tilgjengelige inntektsopplysninger og beregner bostøtten på nytt. Vi krever tilbake hvis du har fått for mye bostøtte, og utbetaler hvis du har fått for lite.

I kontrollen innhenter Husbanken siste tilgjengelige opplysninger om inntektene og formuen din i foregående år fra Skatteetaten.

  • Vi innhenter månedlige inntekter fra a-registeret. Det er det registeret arbeidsgivere, NAV og andre rapporterer inntekter i hver måned.
  • Næringsinntekter, kapitalinntekter og netto formue blir hentet fra skatteoppgjøret for året som blir kontrollert. I tillegg innhenter vi utenlandsinntekt enten fra skatteoppgjøret eller det du har oppgitt i søknaden.

Tilbakebetaling av bostøtte

Hvis kontrollen viser at du én eller flere måneder fikk for mye bostøtte, vil vi kreve tilbake det du har fått urettmessig. Du får da ett varsel om mulig tilbakekrav, og kan gi oss nye opplysninger innen 3 uker. Hvis du ikke kommer med nye opplysninger, fatter vi vedtak innen 5 uker. 

I noen saker kan du har rett på utbetaling selv om det foreligger et krav for én eller flere måneder. Da får du også et varsel, og eventuell etterbetaling blir ikke utbetalt før vi har fattet vedtak i saken.

Etterbetaling av bostøtte

Viser kontrollen at du har fått for lite utbetalt alle månedene du søkte, får du vedtak om etterbetaling. Etterbetalingen blir utbetalt som engangssum.

Krav blir overført til Statens innkrevingssentral

Når det er fattet vedtak om tilbakebetaling, blir kravet overført til Statens innkrevingssentral. Det er de som inndriver kravet på vegne av Husbanken. Krav blir ikke ettergitt på grunn av dårlig økonomi, men du kan få tilpasset innbetalingene til din økonomi. Det får du informasjon om fra Statens innkrevingssentral.

Hvilke inntekter kan vi se bort fra?

Alle skattepliktige inntekter er med i inntektsgrunnlaget. I en ny vurdering kan se vi se bort fra disse inntektene:

  •  Næringsinntekter - hvis næringsvirksomheten startet eller opphørte midt i året. Da må du dokumentere at næringen startet/opphørte midt i året. 
  •  Formue - hvis økning i formuen skjedde midt i året. Da må du dokumentere når på året formuen økte og med hvilket beløp. 
  •  Erstatningsutbetaling - hvis du fikk en erstatning midt i året, må du dokumentere når du mottok erstatningen og beløp.
  •  Barns formue - hvis du har høy formue fordi du skatter for barns formue. Da må du dokumentere hvor stor andel av formuen som tilhører barnet.

Ønsker du å gi oss nye opplysninger om inntekt og formue?

Hvis du ønsker å gi oss nye opplysninger om saken din eller klage på et vedtak, kan du bruke skjemaet under. Skjemaet gjør det enklere for deg å gi oss de opplysningene vi trenger for å behandle saken din.

Etterkontroll - nye opplysninger om inntekt og formue (skjema bokmål)

Etterkontroll - nye opplysningar om inntekt og formue (skjema nynorsk)