Har du fått varsel om tilbakekrav av bostøtte?

Husbanken har plikt til å sikre at bostøtte blir utbetalt på riktig grunnlag. Derfor kontrollerer Husbanken at opplysninger er riktige, og har etterkontrollert at det er brukt riktige opplysninger i beregningen av bostøtte i 2017.

Vi har innhentet siste tilgjengelige opplysninger om inntekter og formue i 2017, og beregnet bostøtten på nytt. Kontrollen viser at noen har fått for mye bostøtte i 2017, mens andre har fått for lite.

Vi har nå sendt varsel til alle som har krav én eller flere måneder. Varselet blir sendt slik at søkere kan gi oss nye opplysninger før vi fatter vedtak i saken.

kalenderFrist for å sende oss nye opplysninger er 3 uker.

Mer informasjon om etterkontroll av inntekt og formue.

Har du mottatt varsel og mener at det er brukt feil inntektsopplysninger, må du sende oss nye opplysninger. Da må du fylle ut skjemaet du fikk sammen med varselet, og sende det på papir til Husbanken innen 3 uker etter at du mottok brevet. Vi vil da se på saken din på nytt.  

Skjema for etterkontroll (PDF-format):
Etterkontroll - nye opplysninger om inntekt og formue (bokmål)
Etterkontroll - nye opplysningar om inntekt og formue (nynorsk)

Manglende betalingsevne gir ikke grunnlag for å avslutte kravet. Du vil få tilbud om ordninger for tilbakebetaling som er tilpasset din økonomiske situasjon.

Dette vil du få når vi har gjort et vedtak og kravet ditt er overført til Statens innkrevingssentral. 

1. Forhåndsvarsel om mulig krav om tilbakebetaling
Før vi fatter vedtak om tilbakekrav, sender vi deg et varsel om at vi vurderer å kreve tilbake bostøtte. Du får 3 ukers frist til å komme med nye opplysninger. Nye opplysninger skal sendes til Husbanken på papir.  

2. Vedtak om tilbakebetaling
Hvis du sender oss nye opplysninger, ser Husbanken på saken på nytt og sender deg et vedtak. Hvis du ikke har sendt oss nye opplysninger, blir det fattet et vedtak automatisk når fristen til å komme med nye opplysninger har gått ut.

3. Vedtatte krav overføres til Statens innkrevingssentral
Når du har fått vedtak, blir saken sendt til Statens innkrevingssentral (SI). Det er de som krever inn på vegne av Husbanken. Du vil få brev fra SI når saken er overført. Du kan inngå nedbetalingsavtale med SI.

4. Du kan klage på vedtaket
Du har 3 ukers frist til å klage på vedtaket. Klagen skal sendes til Husbanken på papir. Husbanken behandler klagen og sender deg et vedtak. 

4. Klage til Husbankens klagenemnd
Hvis du fremdeles mener at Husbankens vedtak er feil, kan du be om at klagen skal behandles av klagenemnda for Husbanken. Du har 3 ukers frist for å klage vedtaket til nemnd. Da må du sende melding til Husbanken om det. 

Før saken blir oversendt til klagenemnda, vil du motta Husbankens framstilling av saken. Har du opplysninger eller synspunkter på vår saksframstilling, kan du sende dem til Husbanken. Saksframstillingen med vedlegg blir så sendt til klagenemnda.

Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Dersom du likevel mener det hefter feil ved nemndas vedtak, kan du henvende deg til Sivilombudsmannen.