Kan du ikke søke elektronisk?

Kan du ikke søke elektronisk, må du fylle ut papirskjemaet, skrive det ut og sende skjemaet til kommunen (i Oslo til bydelen)

Du kan ikke sende skjemaet på e-post.  Bostøttekontoret er som regel på boligkontoret, servicekontoret eller NAV. 

Bor du i privat kollektiv eller ønsker fratrekk i formuen fordi du skatter for barns formue, må du fylle ut både søknadsskjemaet og aktuelt tilleggsskjema. 

Bokmål:

Nynorsk:

Søknadsfrist: 
Den 25. hver måned
pil-hoyre-fremdrift
Utbetaling:
Ca. 20. hver måned