Kontroll av studentstatus høsten 2018

Har du mottatt brev fra oss om at du må betale tilbake bostøtte? Da kan det være lurt å sjekke om du er omfattet av noen av unntaksreglene for studenter/elever. I noen tilfeller kan vi avskrive kravet hvis du gir oss ny dokumentasjon.

Å ha «voksenrett» betyr at du har lovfestet rett til utdanning fra året du fyller 25 år. Hvis eleven husstanden gikk i videregående opplæring og hadde voksenrett til utdanning høsten 2018, kan vi se bort fra kravet.

Dette må du gjøre:

  • Send oss brev med nye opplysninger. Husk å oppgi saksnummer og hva saken gjelder. Saksnummeret finner du øverst i brevet du har fått.
  • Legg ved bekreftelse fra skolen som viser hvilket år eleven begynte i videregående opplæring

Send opplysningene på papir til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.

Hvis studiet/utdanningen i 2018 var et arbeidsrettet tiltak i samarbeid med NAV eller kommunen, kan vi se bort fra kravet.

Dette må du gjøre:

  • Send oss brev med nye opplysninger. Husk å oppgi saksnummer og hva saken gjelder. Saksnummeret finner du øverst i brevet du har fått.
  • Legg ved vedtak, individuell opplæringsplan eller annet som viser at studiet/utdanningen var et arbeidsrettet tiltak.

Send opplysningene på papir til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Hvis studenten/eleven mottok noen av disse ytelsene høsten 2018, kan vi se bort fra kravet.

Dette må du gjøre:

  • Send oss brev med nye opplysninger. Husk å oppgi saksnummer og hva saken gjelder. Saksnummeret finner du øverst i brevet du har fått.
  • Legg ved dokumentasjon som viser hvilken ytelse studenten/eleven mottok, og i hvilke måneder.

Send opplysningene på papir til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.

Hvis eleven i husstanden gikk i grunnskole høsten 2018, kan vi se bort fra kravet. Da må du sende oss dokumentasjon som bekrefter at eleven gikk i grunnskole.

Dette må du gjøre:

  • Send oss brev med nye opplysninger. Husk å oppgi saksnummer og hva saken gjelder. Saksnummeret finner du øverst i brevet du har fått.
  • Legg ved bekreftelse fra skolen som viser at eleven går i grunnskole

Send opplysningene på papir til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.