Feil opplysninger om studentstatus

Du kan klage hvis det er brukt feil opplysninger om studentstatus eller hvis du mener at du/dere er omfattet av en av unntaksreglene.

Dette må du gjøre:

 • Fyll ut klageskjemaet nedenfor.
 • Legg ved dokumentasjon. Aktuell dokumentasjon kan være:
  • Bekreftelse på at studenten/eleven/lærlingen deltar i arbeidsrettet tiltak, for eksempel kopi av vedtak fra NAV/kommunen.
  • Kopi av utbetalte arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, kvalifiseringsstønad, kursstønad eller introduksjonsstønad.
  • Bekreftelse fra skolen på at eleven går i grunnskole eller videregående opplæring. Hvis det kan være tvil om eleven begynte i utdanningen etter fylte 25 år, bør du i tillegg legge ved bekreftelse på at eleven har «voksenrett» til utdanning. Er eleven under 25 år og har «ungdomsrett», må du i tillegg legge ved bekreftelse fra kommunen på at skolegangen er et arbeidsrettet tiltak.
  • Bekreftelse fra Lånekassen på at studenten/eleven/lærlingen ikke mottok lån/stipend i måneden du søker bostøtte for. Denne dokumentasjonen kan du selv finne ved å  logge inn på Lånekassens nettsider.
  • Bekreftelse på at det bor barn i husstanden din.

Klagen sender du til kommunens postmottak per post, ikke digitalt. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema – ordinært vedtak

Klage på vedtak, bokmål (PDF-format)
Klage på vedtak , nynorsk (PDF-format)