Saksgang klager

Alle klager skal sendes til kommunen.

  • Du skal sende klagen til kommunen/bydelens bostøttekontor. Du kan få hjelp av kommunen til å klage.
  • Kommunen sjekker at alle nødvendige opplysninger er med. Mangler det informasjon, tar kommunen kontakt med deg.
  • Kommunen sender klagen til Husbanken for behandling.
  • Husbanken fatter vedtak og sender det direkte til søker. Kommunen får også melding om avgjørelsen.
  • Har du spørsmål om vedtaket, må du ta kontakt med kommunen.

Fikk du negativt svar på klagen din?

Hvis Husbanken ikke gav deg medhold i klagen din, så kan du klage på nytt. Hvis Husbanken fremdeles ikke ønsker å omgjøre vedtaket, så vil Husbanken sende klagen din til en uavhengig klagenemnd.

Om klagenemnda for Husbanken