Feil inntekter i beregningen

Hvilke inntekter er feil?

Månedlige inntekter innhenter vi fra Skatteetatens a-register. Hvis de månedlige inntektene er feil, må du kontakte den som har rapportert inn inntektene. Når opplysningene blir rettet, får du automatisk ny beregning hvis endringen har betydning for bostøtten din. Du skal ikke klage.

Du kan sjekke hva arbeidsgivere, NAV og andre har rapportert inn ved å logge inn på "Mine inntekter og arbeidsforhold" på skatteetaten.no.

Spesielt om AAP og dagpenger

Arbeidsavklaringspenger, dagpenger og noen andre ytelser blir utbetalt 3 ganger i enkelte måneder. Det er måneden inntekten ble utbetalt som gjelder, ikke når inntekten ble opptjent. Du får derfor avslag eller mindre bostøtte i måneder med 3 utbetalinger. Du vil ikke få medhold i en klage på dette grunnlaget.

Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor.
 2. Legg ved dokumentasjon, kopi av kontoutskrifter og lønnsslipper for alle måneder som er feil.
 3. Send klagen på papir til Husbanken. Adressen finner du i søknadsskjemaet.

Klageskjema

Næringsinntekter er brutto skattepliktig inntekt fra næringsvirksomhet i Norge og utlandet. Les mer om næringsinntekter på skatteetaten.no.


Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut skjemaet nedenfor.
 2. Du trenger ikke å dokumentere opplysningene.
 3. Send klagen på papir til Husbanken. Adressen finner du i klageskjemaet.

Klageskjema

Utenlandsinntekter er brutto inntekt fra lønn, pensjon og trygd. Alle beløp skal oppgis i norske kroner. Her finner du valutakurser. Les mer om utenlandsinntekter på skatteetaten.no.


Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut skjemaet nedenfor.
 2. Du trenger ikke å dokumentere opplysningene.
 3. Send klagen på papir til Husbanken. Adressen finner i klageskjemaet.

Klageskjema

Kapitalinntekter kan være renter fra bankinnskudd, utbytte av aksjer og fond, gevinst ved salg av bolig, overskudd av utleie og annet i Norge og utlandet. Les mer om kapitalinntekter på skatteetaten.no.


Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut skjemaet nedenfor.
 2. Du trenger ikke å dokumentere opplysningene.
 3. Send klagen på papir til Husbanken. Adressen finner du i klageskjemaet.

Klageskjema

Vi bruker alle inntekter som blir utbetalt i løpet av en måned. Det er måneden inntekten ble utbetalt som gjelder, ikke når inntekten ble opptjent. Videre er det registreringsdatoen for utbetalingen som gjelder, og ikke datoen utbetalingen ble overført til kontoen din.

I noen tilfeller kan vi se bort fra etterbetalinger:

 • Hvis du er enslig alderspensjonist og fikk etterbetalt pensjon for januar og februar 2023, kan du be om at etterbetalingen ikke blir tatt med som inntekt. Da må du klage på dette vedtaket. Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon.
 • Hvis hele eller deler av etterbetalingen ble utbetalt til NAV eller kommunen (refusjon), kan du be om at vi trekker ut den delen av etterbetalingen som gikk til refusjon. Da må du klage på dette vedtaket, og legge ved utbetalingsoversikten for måneden du mottok etterbetalingen. Utbetalingsoversikten finner du under utbetalinger på Min side på NAV.no. Dokumentasjonen må vise etterbetalinger og refusjonsbeløp måned for måned.

Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor.
 2. Legg ved dokumentasjon hvis det ble tatt refusjon i etterbetalingen. Du trenger ikke å dokumentere etterbetaling av alderspensjon.
 3. Send klagen på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema - vedtak