Feil inntekter i beregningen

Hvilke inntekter er feil?


Månedlig inntekter

Månedlige inntekter innhenter vi fra Skatteetatens a-register. Hvis de månedlige inntektene er feil, må du kontakte den som har rapportert inn inntektene. Når opplysningene blir rettet, får du automatisk ny beregning hvis endringen har betydning for bostøtten din. Du skal ikke klage.

Du kan sjekke hva arbeidsgivere, NAV og andre har rapportert inn ved å logge inn på "Mine inntekter og arbeidsforhold" på skatteetaten.no. 

Spesielt om AAP og dagpenger

Arbeidsavklaringspenger, dagpenger og noen andre ytelser blir utbetalt 3 ganger i enkelte måneder. Det er måneden inntekten ble utbetalt som gjelder, ikke når inntekten ble opptjent. Du får derfor avslag eller mindre bostøtte i måneder med 3 utbetalinger. Du vil ikke få medhold i en klage på dette grunnlaget.


Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor

 2. Legg ved dokumentasjon
  - kopi av kontoutskrifter og lønnsslipper for alle måneder som er feil

 3. Send klagen på papir til
  Husbanken,
  Postboks 1404,
  8002 Bodø

Klageskjema

Næringsinntekter

Næringsinntekter er brutto skattepliktig inntekt fra næringsvirksomhet i Norge og utlandet. Les mer om næringsinntekter på skatteetaten.no.


Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut skjemaet nedenfor

 2. Du trenger ikke å dokumentere opplysningene

 3. Send klagen på papir til:
  Husbanken,
  Postboks 1404,
  8002 Bodø

Klageskjema

Utenlandsinntekter

Utenlandsinntekter er brutto inntekt fra lønn, pensjon og trygd. Alle beløp skal oppgis i norske kroner. Her finner du valutakurser. Les mer om utenlandsinntekter på skatteetaten.no.


Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut skjemaet nedenfor

 2. Du trenger ikke å dokumentere opplysningene

 3. Send klagen på papir til:
  Husbanken,
  Postboks 1404,
  8002 Bodø

Klageskjema

Kapitalinntekter

Kapitalinntekter kan være renter fra bankinnskudd, utbytte av aksjer og fond, gevinst ved salg av bolig, overskudd av utleie og annet i Norge og utlandet. Les mer om kapitalinntekter på skatteetaten.no.


Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut skjemaet nedenfor

 2. Du trenger ikke å dokumentere opplysningene

 3. Send klagen på papir til:
  Husbanken,
  Postboks 1404,
  8002 Bodø

Klageskjema


 


Har du fått etterbetaling?

Vi bruker alle inntekter som blir utbetalt i gjeldende måned. Det er måneden inntekten ble utbetalt som gjelder, ikke når inntekten ble opptjent.


Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut skjemaet nedenfor

 2. Legg ved dokumentasjon
  Dokumentasjonen må vise hva som ble utbetalt til kommunen/NAV og hva som ble utbetalt til deg.

 3. Send klagen på papir til kommunens postmottak
  Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema - etterbetaling