Feil netto formue eller formuesverdi bolig

Netto formue er brutto formue minus gjeld i Norge og utlandet. Brutto formue kan være verdien av bankinnskudd, fast eiendom, bil, verdipapirer og annet. Les mer om fastsetting av formue på skatteetaten.no. Trenger du hjelp, kan du kontakte Skatteetaten.

Dette må du gjøre:

  1. Fyll ut skjemaet nedenfor.
  2. Du trenger ikke å dokumentere opplysningene.
  3. Send klagen på papir til Husbanken. Adressen finner du i klageskjemaet.

Klageskjema

Formuesverdi av egen bolig er 25 prosent av antatt markedsverdi. Du kan beregne formuesverdien av boligen din med Skatteetatens boligkalkulator. Les mer om formuesverdi av bolig på skatteetaten.no.

Dette må du gjøre:

  1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor.
  2. Du trenger ikke å dokumentere opplysningene.
  3. Send klagen på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema

Dette må du gjøre:

  1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor.
  2. I tillegg må du fylle ut skjemaet om barns formue.
  3. Legg ved dokumentasjon, kopi av siste skattemelding eller kopi av andre dokumenter som viser barnets formue.
  4. Send klagen på papir til Husbanken. Adressen finner du i klageskjemaet. 

Klageskjema