Feil boutgifter


Jeg bor i leiebolig

Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor

 2. Legg ved dokumentasjon 
  - kopi av siste innbetalte husleie eller kopi av ny leiekontrakt 

  NB: Leier du kommunal bolig, trenger du ikke å dokumentere husleien.

 3. Send klagen på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema - vedtak

Jeg bor i borettslag, sameie-, aksje- eller obligasjonsleilighet

Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor

 2. Legg ved dokumentasjon
  - fellesutgifter - kopi av siste innbetaling
  - boliglån – kopi av låneavtalen eller nedbetalingsplanen og kopi av faktura eller innbetalte låneutgifter (renter og avdrag)

  Har du refinansiert boliglånet og økt gjelden din?

  Da må du i tillegg dokumentere restgjelden på det opprinnelige lånet da det ble refinansiert. Du får kun godkjent lån brukt til kjøp eller nødvendig utbedring av boligen.
   
 3. Send klagen på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema -vedtak

Jeg bor i en bolig jeg selv eier uten felleskostnader (enebolig)

Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor

 2. Legg ved dokumentasjon
  - eiendomsskatt – kopi av faktura eller innbetaling
  - festeavgift – kopi av faktura eller innbetaling 
  - boliglån – kopi av låneavtalen eller nedbetalingsplanen + kopi av faktura eller innbetalte låneutgifter (renter og avdrag)

  Har du refinansiert boliglånet og økt gjelden din?

  Da må du i tillegg dokumentere restgjelden på det opprinnelige lånet da det ble refinansiert. Du får kun godkjent lån brukt til kjøp eller nødvendig utbedring av boligen. 

 3. Send klagen på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema- vedtak

Jeg bor i kollektiv

Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor

 2. Legg ved dokumentasjon
  - kopi av siste innbetalte husleie eller kopi av ny leiekontrakt

  NB: Leier du kommunal bolig, trenger du ikke å dokumentere husleien

 3. Send klagen på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema - vedtak