Feil søknads­adresse eller feil adresse­opplysninger i Folke­registeret

Hvis du mener at det er brukt feil adresse i behandlingen av søknaden din om bostøtte, kan du klage på vedtaket.

Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor.
 2. Fyll ut ny søknad om bostøtte.
 3. Legg ved dokumentasjon – se informasjon i søknadsskjemaet.
 4. Send klagen og ny søknad på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema - vedtak

Søknadskjema - bostøtte

Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor.
 2. Du trenger ikke å dokumentere opplysningene.
 3. Send klagen på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema  - vedtak

Søknaden din kan behandles på nytt når alle personer i husstanden er registrert som bosatt på adressen.

Dette må du gjøre:

 1. Meld flyttingen til Folkeregisteret.
 2. Gi beskjed til kommunen når flyttingen er registrert. Adressen finner du i vedtaket ditt. Husk å oppgi navnet ditt og saksnummer eller fødselsnummer.
 3. Ønsker du å søke bostøtte for neste måned, må du straks melde fra til kommunen eller sende inn en ny søknad elektronisk.

Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor.
 2. Fyll ut ny søknad om bostøtte.
 3. Legg ved dokumentasjon – se informasjon i søknadsskjemaet.
 4. Send klagen på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema - vedtak

Søknadskjema - bostøtte