Flytting og folkeregisteret

Flytting til inn eller ut av en bolig skal meldes til folkeregisteret innen 8 dager. Det gjelder selv om du flytter innad i kommunen.

Det er ikke nok å melde flytting til NAV eller Posten.  Du finner mer informasjon på folkeregisterets nettsider. Der kan du også melde flytting.

Er det spesielle grunner til at du ikke kan melde flytting?
Er det helt spesielle årsaker som har gjort eller gjør at du ikke kan melde flytting, så kan vi godkjenne adressen din likevel. Hvis det er aktuelt for deg, må du opplyse om årsaken til at du ikke kan/kunne melde flytting. Opplysningene kan du legge ved søknaden din om bostøtte, eller sende i eget brev til kommunen. Husk å oppgi fødselsnummeret ditt! Det er Husbanken som vurderer slike saker. 

Har noen som har flyttet ut ikke meldt flytting?
Du skal melde fra til folkeregisteret hvis noen har flyttet ut og ikke selv har meldt fra om flyttingen. Ta kontakt med folkeregisteret (Skatteetaten) for veiledning på tlf. 800 80 000.

Vi har delt omsorg - kan barnet være med i søknaden?
Barn kan bare stå på søknaden til den forelderen barnet er registrert bosatt hos.   

Ta kontakt med kommunen dersom du har flere spørsmål!