Feil tolkning av EØS-reglene - etterbetalinger og bostøtte

Etterbetalinger fra NAV som følge av feil praksis av EØS-regelverket, skal ikke regnes som inntekt i beregningen av bostøtte. Har du fått en slik etterbetaling fra NAV, kan bostøtten din ha blitt beregnet på feil grunnlag. Da må du klage på vedtaket ditt.

Mange som mottar bostøtte mottar også AAP, sykepenger eller pleiepenger fra NAV. NAV har tolket EØS-regelverket feil når det gjelder disse ytelsene og opphold i andre EU/EØS-land. Noen bostøttemottakere kan være berørt av dette, og vil få en etterbetaling. En slik etterbetaling skal ikke være med som inntekt i beregningen av bostøtte.

Vi innhenter inntekter fra Skatteetaten hver måned inkl. opplysninger om etterbetalinger fra NAV. Det blir ikke skilt mellom ulike årsaker til en etterbetaling, og Husbanken må derfor slette "EØS-etterbetalingene" manuelt.

Enkelte mottakere kan derfor ha fått en etterbetaling med som inntekt i utbetalingsmåneden. Det vil som regel gi avslag på bostøtte på grunn av for høy inntekt. Dersom dette gjelder deg, må du klage på vedtaket den måneden du fikk etterbetalingen utbetalt. Da vil vi beregne bostøtten din på nytt.

Du kan klage ved å fylle ut skjemaet under. Du må opplyse hvorfor du klager, og legge ved dokumentasjon på hva etterbetalingen gjelder. Dokumentasjon kan være kopi av nytt vedtak fra NAV.

Send klagen på papir til kommunens bostøttekontor. Du finner adressen i det siste bostøttevedtaket du fikk. Du kan også sjekke om kommunen din tilbyr digital innsending av brev. Du må dokumentere hva etterbetalingen gjelder. Dokumentasjon kan være kopi av vedtak fra NAV.

HB 9.S.11 Bostøtte - klage på vedtak, bokmål (PDF-fil)

HB 9.S.11 Bustøtte - klage på vedtak, nynorsk (PDF-fil)

Les mer på nav.no i artikkelen "Spørsmål og svar om feiltolkning av EØS-reglene"