Brukerundersøkelse om bostøtte

Husbanken gjennomfører nå en brukerundersøkelse for å forbedre brukervennligheten i bostøtteordningen. Du kan delta i undersøkelsen dersom du søkte om eller mottok bostøtte i løpet av 2021.

Brukerundersøkelsen er sendt på e-post eller SMS til alle som søkte om og/eller mottok bostøtte i løpet av 2021. 

Hvis du ikke har mottatt e-post eller SMS, men mener at du er i målgruppen, kan du registrere e-postadresse eller telefonnummer her. Når du har registrert deg, får du tilsendt en lenke til undersøkelsen. 

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. 

Husbanken har engasjert Rambøll i å gjennomføre brukerundersøkelsen. Dersom du har tekniske problemer med å besvare undersøkelsen, kontakt Rambøll på skjemasupport@ramboll.com eller telefon 409 03 300.

Personvern

Datamaterialet fra undersøkelsen vil bli oppbevart i inntil prosjektet er avsluttet, senest 30. mai 2022, før personopplysninger blir slettet. Spørsmål om personvernet i undersøkelsen kan rettes til Husbankens personvernombud. Eventuelle klager på Husbankens behandling av personopplysninger i forbindelse med undersøkelsen skal rettes til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider.