Vil du avslutte bostøtten?

Ofte oppdager vi automatisk at du ikke lenger har rett til bostøtte, men i noen tilfeller må du melde fra til kommunen hvis du ønsker å få stoppet saken din.

Saken din blir automatisk avsluttet hvis

  • du melder flytting til folkeregisteret
  • du eller andre i husstanden får høyere månedlige inntekter

Hvis du ønsker å avslutte saken av andre grunner, må du melde fra skriftlig til kommunen/bydelen.