Mange får avslag på bostøtte for mai på grunn av økte inntekter

Mange får avslag på bostøtte for mai, fordi de har for høy inntekt. Det er i hovedsak tre grunner for avslagene.

  1. Er du enslig alderspensjonist med minstepensjon, fikk du fra mai 2021 økt månedlig pensjon. Samtidig fikk du etterbetalt pensjon for perioden mai 2020 til april 2021. Etterbetalinger er inntekt i den måneden de blir utbetalt, og du får derfor for høy inntekt i mai. Du kan ikke klage på dette grunnlaget.

  2. Hvis du nylig har fått skatteoppgjøret for 2020, har vi brukt dette som grunnlag for å fastsette næringsinntekter, kapitalinntekter, utenlandsinntekter og netto formue i 2021. Hvis du mener det er brukt feil inntekter eller netto formue, kan du klage. Det finner du mer informasjon om i vedtaket du har fått eller du kan lese mer om hvordan du klager her.

  3. Fikk du tre utbetalinger av AAP i mai, har du antakelig for høy inntekt til å få bostøtte denne måneden. Du kan ikke klage på dette grunnlaget.