Boliger til utviklingshemmede

Velge bolig

Leie boligen før du kjøper den

Synes du det er et stort steg å flytte hjemmefra? Kunne du tenke deg å leie boligen for å se om du trives i den før du kjøper den?

I noen kommuner har de gjort det mulig. Når kommunen eier boligene, kan de være veldig fleksible og legge til rette for en slik løsning.

Trondheim er en kommune som har gjort dette. I et nytt boligprosjekt har de kjøpt flere leiligheter der du kan prøvebo før du bestemmer seg for å kjøpe.  

I perioden du leier boligen finner du ut om du klarer å ha ansvar for egen bolig, om du greier deg økonomisk og om du synes nabolaget er trivelig. De som velger denne løsningen i Trondheim kommune har jevnlig kontakt med kommunen og få informasjon om muligheten for å kjøpe boligen de leier. I tillegg får de informasjon om låne- og tilskuddsordninger de kan søke om.

Trondheim kommune har i tillegg kjøpt en leilighet som fungerer som personalbase. Denne kan også bli brukt som fellesareal. Da har de som bor der et sted å samles for sosiale tilstelninger og kan delta etter eget ønske.

Ta kontakt med kommunen du bor i og spør om de har tilbyr leie før eie.