Boliger til utviklingshemmede

Eksempler

Her vil du finne eksempler på boligløsninger som både kan være til inspirasjon og læring.
Sidene er under utarbeidelse, og flere eksempler kommer.