Veileder om utforming

Rom for trygghet legger vekt på veiledning overfor kommunene og inneholder få konkrete krav. I tillegg til generelle anbefalinger om planprosess, lokalisering, omgivelser og helse, tas spesielle behov og tilrettelegging hos flere brukergrupper opp.

 
Rom for trygghet og omsorg - veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem (Husbanken, 2009)

Spesielt omtalt er botilbudene til personer med demens, eldre med omfattende hjelpebehov, voksne og barn med funksjonsnedsettelser, personer med rus og psykiske lidelser og utviklingshemmede. Anbefalingene til den enkelte brukergruppe er illustrert med eksempler på prosjekter fra ulike kommuner. Det finns også et kapittel om dimensjoneringsgrunnlag for plass til hjelpemidler og hjelpere.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.