Nettverkssatsinger gir effekt

I samarbeid med fylkesmannen i Oppland har Husbanken initiert en egen nettverksarena. Ved hjelp av bredt anlagte oppstartsmøter er målet å bidra til bedre planprosesser og raskere utbygging av sykehjem og omsorgsboliger.

Kommuner i Oppland har nylig vært samlet til såkalt oppstartmøte på Lillehammer – i forkant av at man til sammen skal bygge om lag 300 nye sykehjemsplasser i løpet av de neste fem årene. Omsorgsplan 2015 utløser investeringstilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet, som igjen “eier” samhandlingsreformen. Denne trer i kraft 1. januar 2012 og det er klart at den byr på mange nye problemstillinger for kommunene, i prosessen det er å utvide tilbudet på omsorgsboligsiden.  
Det er derfor hensiktsmessig å legge til rette for samlinger, som kan stimulere erfaringsutveksling, læring og kunnskapsbytte i perioden framover, mener fagdirektør i Husbanken, Roar Sand. Han og fylkesmannen i Oppland påpeker hvordan erfaringsutveksling, læring og kunnskapsdeling mellom kommuner i samme “nabolag” tjener flere hensikter. 
- Prosjektene og prosessene blir bedre av slike samlinger, mener de to. 
- Det er ingen andre enn kommunene selv som kjenner utfordringene knyttet til de ulike fasene av en utbygging. For Husbanken betyr det at vi kommer inn på et stadium der kommunene fortsatt har nytte av justering. Det er dessuten effektivt. Vi bruker en dag på fem kommuner med planer om 300 plasser, istedenfor én og én kommune, presiserer Sand. 
I Oppland har flere kommuner, blant annet Sør-Fron, samarbeidet med Husbanken i lengre tid. Fra Sør-Fron hadde både ordfører og eiendomssjef funnet veien, og tatt med seg hele kommunens planutvalg – for å forberede planprosess, søknad og bygging av nye sykehjemsplasser. Også Østre Toten, Gran, Lillehammer og Øyer kommuner deltok.