Drammen: Seminar om velferdsteknologi

Start: 16. september 2015 09:30
Slutt: 16. september 2015 16:00
Sted: Høyskolen i Drammen
Pris:

Velkommen til seminar om "Velferdsteknologi for egenmestring". Temaet er: Hvordan understøtte personer med demens og deres pårørende i egen bolig?Seminaret er et samarbeid mellom Drammen Kommune, NAV, Helsedirektoratet, Aldring og Helse, Sintef og Husbanken.

Velferdsteknologiske løsninger er viktige verktøy for den kommunale helse- og omsorgstjenesten for å møte utfordringene framover. Omsorgstjenestene er i dag og vil i fremtiden være avhengige av samarbeid i møtet mellom mennesker. Velferdsteknologi kan både understøtte brukernes mestring av hverdagsaktiviteter og være ett av flere tiltak for å endre og øke kvaliteten på tjenestene.

Hvordan kan tilpasning av boligen og adgang til velferdsteknologi bidra til mestring og selvstendighet, sosial deltakelse og økt fysisk aktivitet for personer med demens? Hvordan kan slike tiltak støtte og avlaste pårørende i en omsorgsrolle? Dette er tema som vil bli belyst gjennom seminaret.

Få med deg praksisnær kunnskap fra et utvalg av offentlige innovasjonsprosjekter som gjennomføres i kommunal regi med faglig bistand fra flere kompetansemiljøer.
NB! Påmelding gjøres via kompetanseportalen.

Målgruppe for seminaret
Helse- og omsorgsledere eller kommunaldirektør på området, ledere av hjemmetjenesten og sykehjem, fagpersoner i kommunene knyttet til demens, samt andre som jobber med implementering av velferdsteknologi i kommunene. I tillegg ønskes leverandører, universitets- og høgskoleansatte med ansvar for undervisning og forskning på området, brukerorganisasjoner og andre interesserte hjertelig velkommen.

Her er programmet for seminaret