Utvider tilbudet til eldre med demens

Helsedirektoratet bevilget 150 millioner kroner som et øremerket stimuleringstilskudd til etablering av nye dagaktivitetsplasser.

Målet med tilskuddet er å gjøre det lettere for kommunene å etablere nye dagaktivitetsplasser slik at hjemmeboende eldre med demens får minst et akivitetstilbud i løpet av uken. 

Aktivitet er viktig for eldre med demens
Aktivitet er viktig for eldre(Foto: TV2)

2300 nye plasser
Regjeringensmål er etablering av 2300 nye plasser som kan gi rundt 5000 personer med demens et dagtilbud deler av uken.

Det nye stimuleringstilskudd kan kombineres med Husbankens investerinsgtilskudd til finansieringen av fysiske endringer, og kan brukes til å dekke en del av kommunens driftsutgifter tilknyttet disse plassene. Det kan være aktiviteter, bespisning, transport og husleie.

Mer informasjon på direktorates nettsider

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.