Mer enn et sykehjem

Det er en grunn til at Bodøs nye sykehjem, Sølvsuper helse- og velferdssenter, ikke heter sykehjem. Det nye 11400 kvadratmeter store bygget skal nemlig bli så mye mer.

Bodøs nye helse- og velferdssenter som er under bygging ligger i Vebjørn Tandbergs vei, og har derfor fått navn etter radioen Tandberg gjorde til allemannseie etter krigen.

Sølvsuper helse og velferdssenter i Bodø 
VELFERDSSENTER: Bodøs nye sykehjem skal bli et senter for liv og aktivitet i nærmiljøet. (TEGNING: U2 Arkitekter)

Sølvsuper helse- og velferdssenter har også en visjon om å bli allemannseie i nærmiljøet.Senteret med 74 korttidsplasser og 6 barneboliger skal nemlig bli mer enn et sykehjem: Det skal også fungere som et nærmiljøsenter med lavterskeltilbud for både ansatte, brukere og pårørende. Det 11400 kvadratmeter store senteret har over 400 rom og har arealer tilrettelagt for aktivitet i hele bygget.

Dagsenter og kveldssenter
Det planlegges 20 dagsenterplasser, pluss ti plasser tilrettelagt for hjemmeboende med demens. Dette senteret tar høyde for at folk skal kunne bli boende hjemme lenger i tilrettelagte boliger med hjemmetjenester.
– Vi har et mål om å ha utvidet åpningstid i forhold til dagens tilbud, for eksempel på kvelder og i helgene. Dette avlaster både brukerne og de pårørende, sier en engasjert prosjekt- og virksomhetsleder i Bodø kommune, Marte Bugge.

Mange rom
Hun forteller videre om vinterhage, uteområder, grillplass, treningsrom, sanserom, pårørenderom og stille rom. Ulike støttefunksjoner som lege, fysio- og ergoterapeut, prest, sosionom og kulturarbeidere skal bli en sentral del av senteret. Det vil også bli lagt til rette for kommersiell drift av kafé, frisør, fotpleie, samt utleie av konsert- og møtelokaler.

Prosjektleder Marte Bugge 
PROSJEKTLEDER: Marte Bugge (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

– Vi ønsker at dette skal bli en åpen institusjon som nærmiljøet vil bruke. Vi ser for oss et levende senter med masse aktivitet, sier hun.
Husbanken gir 65 millioner kroner i investeringstilskudd til prosjektet av totale kostnader på 350 millioner kroner. Senteret skal etter planen ferdigstilles i august 2012.

Les mer om omsorgsboliger og investeringstilskudd

Publisert av Stina Sønvisen