Opsahlåsen borettslag - boliger for personer med lettere bistandsbehov

Ved Opsahlåsen borettslag på Mysen i Østfold bor ni personer med lettere bistandsbehov i egne boliger.

En gruppe foreldre til unge med lettere funksjonshemming så med bekymring på framtiden til de unge i forhold til bolig.  Vinteren 2007 møttes representanter fra Husbanken, Eidsberg kommune og Eidsberg Boligbyggelag til et innledende møte for å prøve  finne en løsning. 

Gjennom godt samarbeid mellom kommune, det lokale boligbyggelaget, Husbanken og ikke minst foreldregruppen selv, har de fått til det de selv karakteriserer som Norges fineste boligprosjekt for psykisk utviklingshemmede.

huset

Boligene gir en fysisk ramme i voksenlivet som gir mulighet for fellesskap. Her kan den enkelte helt, etter eget ønske oppsøke fellesskapet, eller trekke seg tilbake i sin egen bolig. 

Aktiv fritid

Det er viktig for beboerne å ha noe å gjøre på fritiden. Det er etablert et stort og godt fellesrom i første etasje hvor det gis mulighet for mange forskjellige aktiviteter. I samme rom er det kjøkken, hvor det regelmessig arrangerer felles middager. I tillegg er det innredet et eget trimrom i underetasjen. Beboerne skal ha mulighet til gym, dans og bevegelse.
Foreldrene kunne opplyse at beboerne etter innflytting har funnet seg vel til rette, og at det var mye høylytt aktivitet i fellesrommet. Beboerne har samtidig en nesten rørende omsorg for hverandre, som gir seg utslag i at foreldrene kan være sikre på at deres ungdommer har en trygg og god tilværelse i hverdagen.
Boligene utgjør også en arbeidsplass. Det er derfor etablert gode fasiliteter for personalet med kontor og overnattingsmulighet.

 Ordfører overrekker blomster
Ordfører i Mysen, Erik Unaas deltok under åpningen av boligene.

Fakta om Opsahlåsen borettslag

  • Opsahlåsen borettslag består av 9 boliger fordelt over to etasjer som de unge skal eie selv.
  • Hver bolig er på 53 m2 og består av stue, kjøkken, bad, entre, soverom og bod.
  • Alle ni boligenhetene har full livsløpsstandard.
  • Felles stue/kjøkken utgjør 142 kvm og kontor/personalbasen har et areal på 30 kvm.
  • Totalkostnader for hver boenhet er 1.800.000  kroner .
  • Det er tildelt personrettet tilskudd med 944.000 kroner for hver boenhet.
  • Hver beboer er tildelt grunnlån på cirka 1.000.000 kroner fra Husbanken.
  • Kommunen betaler husleie for personalboligen.
  • Alle beboerne er berettiget bostøtte.