Omsorg og trygghet uansett bosituasjon

De fleste mennesker ønsker å bo i eget hjem, også når de trenger pleie-og omsorgstjenester. Retten til hjemmetjenester avhenger av behovene, ikke av boligen. Flytting kan likevel med tiden bli nødvendig for å få et mer omfattende og fysisk bedre tilrettelagt tilbud. Det blir da aktuelt å bo i omsorgsbolig eller på sykehjem.

Omsorgsboliger med fellesareal bygges i dag for personer med stort pleie- og omsorgsbehov. De vil derfor ofte ha fast bemanning, slik som et sykehjem har. En del kommuner bygger faktisk omsorgsboliger der andre vil bygge sykehjem. Det viktige er uansett at både omsorgen og de fysiske omgivelsene er tilpasset de som skal bo der.

I framtiden vil vi få både flere yngre og eldre med behov for omfattende tjenester. Særlig vil tallet på personer med demens øke.  Det er en utfordring å utforme botilbud til alle. De skal både være gode hjem for beboeren, og lagt til rette for god tjenesteyting.

Husbanken gir investeringstilskudd til bygging av omsorgsboliger og sykehjem. På disse sidene vil du finne eksempler, veiledere, evalueringer og annet kunnskapsstoff som kan være nyttig i planleggingen.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.