Momskompensasjon kan gi rimeligere boliger

Ordningen med momskompensasjon kan gjøre det lettere for vanskeligstilte personer med behov for heldøgnspleie, å etablere seg i tilrettelagte boliger.

Skattedirektoratets bestemmelse om momskompensasjon gjelder kommuner som oppfører et bofellesskap med døgnbemanning. Slike bofelleskap oppføres på egen tomt for videre salg til vanskeligstilte grupper. Beboerne som overtar boligene kan betale rimeligere pris.

– Dette kan bety lavere kostnader for vanskeligstilte som ønsker å etablere seg i egen bolig, organisert som borettslag eller sameie. Forutsetningen er at kommunen står som byggherre, forteller fagdirektør Roar Sand i Husbanken Region øst.

  Inngang, Hjertebakken borettslag Felles områder, Hjertebakken borettslag
Bilder fra Hjertebakken borettslag,Nesoddtangen i Akershus (Foto: Husbanken).


Momskompensasjon til kommunene, til gode for kjøperen

Skattedirektoratet har nå avklart at en kommune, med krav på momskompensasjon, ikke har anledning til å kreve tilbakebetaling av momskompensasjonen som følge av videresalget.

Dermed vil momskompensasjon som kommunen har fått i forbindelse med oppføring av boliger med heldøgns omsorgstjenester, komme kjøperne av boligene til gode. Dette kan for eksempel gjelde foreldregrupper som tar initiativ til å etablere boliger for sine utviklingshemmede barn.

Krav til kommunal tomt

– Det er bare kommunen som kan få momskompensasjon. For andre kan slik kompensasjon bare innebære et gode i form av redusert pris, sier Roar Sand.

Foreldregrupper som ønsker å etablere et borettslag for sine utviklingshemmede barn, må inngå et samarbeid med den enkelte kommune. Kommunen må oppføre boligene på egen tomt. Når boligene er klar til innflytting kan de overdras direkte til den enkelte beboer.