Ny dansk bok med fokus på trivsel

Er kommunen i ferd med å planlegge bygging av sykehjem eller omsorgsboliger? Denne nye boken gir både inspirasjon og kunnskap, med fokus på hvordan kombinere hjemlighet og arbeidsplass. Anbefales!

Modellprogram for pleieboliger (Ervervs og Byggestyrelsen og Realdania)
Elektronisk utgave Modelprogram for plejeboliger

Publikasjonen er del av et større arbeid om modellprogrammer på ulike område som daginstitusjoner, skoler og pleieboliger (sykehjem).

Boken Modelprogram for plejeboliger

Modellprogrammet for pleieboliger er godt egnet som inspirasjon i en diskusjon om hvordan en god pleiebolig både kan bistå beboerne med å få en opplevelse av hjemlighet, og samtidig være en velfungerende arbeidsplass. Her presenteres modeller som imøtekommer og understøtter de mange ulike behov som pleieboligen skal tilfredsstille. Utgangspunktet er at eldre ikke er en kategori, samt forståelsen av hjem og hjemlighet.

Modellprogrammet innledes med en behovsmodell som viser tilpasninger etter graden av funksjonstap fra relativt velfungerende til demens og svakt fungerende eldre. Designprinsipper som presenteres er på fire hovedområder: bebyggelsen, boenheten (bogruppen), boligen og utearealene. Det legges også stor vekt på planleggingsfasen. Godt illustrert med eksempler.