Lokalisering - et viktig valg

Lokalisering av omsorgsboliger og sykehjem kan ha stor betydning for hverdagslivet i boligene. Å utrede ulike alternativ får fram styrker og svakheter som kan gjøre det enklere å ta en beslutning.

Løsninger må ta utgangspunkt i de ulike brukenes (beboere, personale og pårørende) ønsker og behov. For mange av beboerne gir det innhold i hverdagen å kunne gå eller trille til et sted der det skjer noe eller hvor man kan gjøre noe. Man bør drøfte hvor beboerne kan gå alene, og hvor det kan være aktuelt å gå sammen med pårørende eller personale. En sentral tomt i nærheten av kulturtilbud og servicefunksjoner kan være gunstig for mange. Det er lettere å få besøk når en bor på steder folk ellers har ærend til.


Drøbak sentrum

Bedre planlegging av nærområder
I en dansk undersøkelse fra 1999 (Å.Brandt) svarer dansker mellom 65 og 84 år i tre kommuner på hvorfor de er ute og hvor ofte. Langt fra de fleste kommer ut så ofte som de vil. Undersøkelsen bekrefter at i miljøer hvor det er lett å ferdes og som samtidig innbyr til opphold og rekreasjon, gjør at eldre går mer ut. God tilrettelegging av service og rekreasjon er forebyggende. Alminnelige dagligdagse aktiviteter som innkjøp er også med på å vedlikeholde fysisk funksjonsevne.

Annen forskning viser at eldres muskelkraft og balanse kan forbedres ved styrketrening. Dette gjelder også meget gamle mennesker. For den psykiske helsen er mosjon og frisk luft bra. Et viktig bidrag i kommunens forebyggende arbeid for å styrke helsen blant eldre, vil derfor være å legge til rette for attraktive turstier og muligheter for å gå til butikk, service og kulturtilbud.

Dette krever planlegging som tar utgangspunkt i en eldre menneskers hverdagsliv. Hvor lang vei vil man klare å gå for å ta bussen? Hvor trygt og attraktivt skal det være å gå dit? Hvor mange hvileplasser på veien trenger den som har vondt for å gå? Det handler ikke bare om å komme seg fra et punkt til et annet, men også om hva turen gir av opplevelser på veien.

I Norge har vi veinormer for hva bilen krever av plass. Hvordan ville omgivelsene ha sett ut hvis utgangspunkt var å legge til rette for en gammel dame som er dårlig til beins, eller for en person som ser dårlig? Områdeplanlegging av denne typen har så vidt startet!