Hvordan få gode boliger for eldre og funksjonshemmede?

Start: 11. november 2014 08:30
Slutt: 11. november 2014 15:00
Sted: Skoggata bo- og servicesenter i Moss kommune, Skoggata 24, 1530 Moss
Pris: Kostnadsfritt
Påmeldingsfrist: 09. november 2014 12:00

NAV Hjelpemiddelsentral Østfold og Husbanken inviterer til en konferanse med fokus på tilrettelagte omsorgsboliger, sykehjem og utleieboliger. Dette vil omfatte både planlegging og bygging av nye boliger, så vel som utbedring av eldre boliger og sykehjem.

  • Hva kan Hjelpemiddelsentralen og Husbanken bidra med? 
  • Hvilken kompetanse finnes i kommunen? 
  • Hvordan kan tverrfaglig samarbeid sikre gode resultater? 

Vi ser på gode og ikke fullt så gode eksempler. I tillegg får vi en omvisning i flotte Skoggata bo- og servicesenter som eies av Moss kommune.  Det vil også legges til rette for erfaringsutveksling mellom kommunene.

 

Fullstendig program

 
Konferansen er rettet mot:
Personer med beslutningsmyndighet innenfor pleie og omsorg, boligkontor/teknisk etat. I tillegg vil det være viktig at ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre i kommunale boligselskap har anledning til å melde seg på konferansen.