Halveis til målet etter halvgått løp

Når halve perioden i omsorgsplan 2015 er tilbakelagt, har kommunene søkt om og fått tilsagn om tilskudd til halvparten av det totale målet på 12000 plasser. Flere kommuner planlegger privat samarbeid.

Totalt er det gitt tilsagn om tilskudd til 5 632 omsorgsboliger og sykehjemplasser. Fra januar 2011 har også private aktører kunnet samarbeide med kommunene om dette. Før 2011 var det bare kommuner og ideelle aktører som kunne bygge omsorgsboliger og sykehjem.

- Det tar tid for kommunene å planlegge dette. Vi har derfor ikke mange eksempler på hvordan dette kan gjøres. Det er imidelrtid mange som planlegger utbygging i samarbeid med private. Vi vil trolig se flere eksempler på utbygging med private aktører i årene som kommer, mener avdelingdirektør Geir Olav Lisle i Husbanken.

Når det offentlige inviterer private aktører til å delta i en offentlig anskaffelse, må lov om offenltige anskaffelser følges. Dette sikrer åpne konkurranser om offentlige kontrakter. Reglene setter rammer for anskaffelsene og kommunene kan styre anskaffelsesproessene for å møte behovet til innbyggerne best mulig.

- Anledningen til å arrangere konkurranser om å framskaffe omsorgsboliger og sykehjem har gjort at flere kommuner revuredere sine planer og forbereder private anksffelser. Dette tar noe tid, men prosjektene vil realiseres, sier Lisle.

Se også notat fra KSadvotkatene om finansieringsmodeller samt foredrag fra presentasjon av KS advokat Nina Aatlo her.