Drammen: Frokostmøte om framtidas omsorgsbehov og botilbud

Start: 01. september 2016 09:00
Slutt: 01. september 2016 10:30
Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden3 i Drammen, 1. etasje
Pris: gratis
Påmeldingsfrist: 31. august 2016 15:00

Fremtidens omsorgsbehov: Færre institusjonsplasser – flere hjemmeboende i gode boliger med tjenesteoppfølging. Dette var tema for høstens første frokostmøte, der 50 interessere deltok.

En rekke nasjonale og internasjonale studier viser at den økte andelen av eldre skaper nye samfunnsmessige utfordringer. Dette innebærer at den norske velferdsmodellen blir satt på prøve.

Satsing på forebygging, mer enn generell innretning mot mer hjemmebaserte tjenester, er et viktig mål for eldreomsorg. KS er opptatt av å ikke svekke incentivene til kommunenes arbeid med forebygging i eldreomsorgen. En storstilt utbygging av heldøgnsomsorg er ikke bærekraftig, verken når det gjelder tilgang på personell eller andre ressurser.

Med bakgrunn i dette presenterer Agenda Kaupang sin rapport, ved rådgiver Per Schanche. Anne Gamme, fagleder myndighetskontakt Helse og velferd i KS vil deretter kommentere rapporten.

Her er foredraget til Schanche

Her er foredraget til Anne Gamme, KS

Rapporten som dannet grunnlaget for dagens møte:

 

http://www.ks.no/contentassets/561a8995275743818438eafe990cd57c/r9342-ks-heldogns-omsorg-080416docx.pdf

 

Samt rapporten fra SINTEF som KS viste til i sitt innlegg:

http://www.ks.no/contentassets/1392e8fff1a847eb8b632ac582afa98a/rapport.pdf

 

 

Bildet over: Anne Gamme fra KS - og deltakere på frokostmøtet i Drammen